Költségelszámolás: A Kft-ben elszámolható legfontosabb költségek

2024.06.26. Olvasási idő: 4 perc

A költségelszámolás elengedhetetlen része minden Kft. pénzügyi működésének. A költségek pontos és átlátható elszámolása nemcsak a cég belső pénzügyi kontrollját erősíti, hanem kulcsfontosságú az adózási kötelezettségek teljesítése szempontjából is. Egy jól kidolgozott költségelszámolási rendszer hozzájárul a pénzügyi átláthatósághoz, lehetővé téve a vezetők számára, hogy pontos képet kapjanak a vállalkozás pénzügyi helyzetéről. Emellett az elszámolható költségek optimális kihasználása révén csökkenthető a fizetendő adó összege, ami hosszú távon növeli a cég nyereségét és versenyképességét.

Költségelszámolás: A Kft-ben elszámolható legfontosabb költségek

Mi a költségelszámolás?

A költségelszámolás a vállalkozások pénzügyi folyamatainak egyik alapvető eleme, amely magában foglalja a cég működése során felmerült költségek pontos nyilvántartását és elemzését. Ennek célja, hogy a vállalkozás vezetése átfogó képet kapjon a kiadásokról, így biztosítva a pénzügyi tervezés és a stratégiai döntéshozatal megalapozottságát. A költségelszámolás révén a cégek nemcsak a jelenlegi pénzügyi helyzetüket tudják pontosan nyomon követni, hanem előre is tudnak tervezni, azaz hatékonyan tudják allokálni az erőforrásokat és minimalizálni a felesleges kiadásokat.

Költségszámla szerepe

A költségszámla egy olyan pénzügyi dokumentum, amely részletesen nyilvántartja a vállalkozás különböző kiadásait. Ez lehetővé teszi a költségek kategorizálását és rendszerezését, így könnyen áttekinthetővé válik, hogy milyen típusú kiadások merültek fel, és milyen gyakorisággal. A költségszámlák pontos vezetése elengedhetetlen a költségelszámolás során, mivel ezek biztosítják a kiadások átláthatóságát és nyomon követhetőségét. Emellett a költségszámlák alapját képezik az adózási kötelezettségek teljesítésének is, hiszen az adóhatóságok számára ezek szolgálnak bizonyítékként a cég költségeiről.

A megfelelően vezetett költségszámlák segítségével a vállalkozások pontosabban tudják kiszámítani az adóalapjukat, és elkerülhetik a későbbi pénzügyi ellenőrzések során felmerülő problémákat.

A Kft-ben elszámolható költségek típusai

Hiába kérünk számlát különböző kiadásokról, a törvények egyértelműen szabályozzák, hogy mi számolható el és mi nem.

Érdekes területek, amelyek felmerülnek általában elszámolhatóság területén:

Üzleti út: Az odautazás költségei (pl. vonat, busz, repülőjegy) és a szállás díja elszámolható, de az étkezés és egyéb költségek már nem, vagy csak a vonatkozó juttatási szabályok szerint. Különösen figyelni kell a szállodai számlákra, amelyek a vendégéjszakán kívül egyéb tételeket is tartalmazhatnak. Az üzleti utazás jellegét is egyértelműen dokumentálni kell, hogy elkerüljük a későbbi adóellenőrzések problémáit. Külföldi kiküldetéseknél speciális szabályok, mint például a napidíj, is érvényesek, amelyekkel érdemes előre megismerkedni.

Telefonszámla: A telefonszámla is rendszeresen vitatott kérdés. Annak ellenére, hogy a vállalkozás nevére szól és az üzleti tevékenységhez nélkülözhetetlen, figyelembe kell venni a „vélelmezett magánhasználatot”, ami után járulékfizetési kötelezettség van.

Autó: Az autóval kapcsolatos költségek elszámolása sem egyszerű. Ha a vállalkozás nevére vásárolunk személygépkocsit, a vásárlást követő hónaptól cégautó adót kell fizetni (ez teherautókra nem vonatkozik). Az adó mértéke az autó teljesítményétől és környezetvédelmi besorolásától függően változik, és jelentős terhet róhat a vállalkozásra.

Tárgyi eszközök: Ezek olyan eszközök, amelyek több mint egy évig szolgálják a vállalkozás érdekeit, és aktiváláskor, azaz használatba vételkor, a tárgyi eszközök nyilvántartásába kell őket felvenni. Ezt követően az eszközök értékcsökkenését a vonatkozó szabályok szerint kell elszámolni. Két kategóriát különböztetünk meg: kisértékű és nagyértékű tárgyi eszközöket. Jelenleg a 200 ezer forint alatti értékű eszközök kisértékűnek minősülnek, és a beszerzés évében egy összegben, azonnali költségként elszámolhatók a könyvelésben.

Az alábbiakban általánosságban is összegyűjtöttük, hogy milyen költségek számolhatóak el, azonban fontos, hogy a megfelelő jogszabályt mindig kövessük és egyeztessünk könyvelőnkkel, adótanácsadónkkal is, hogy az adott tétel elszámolható-e!


Általános költségek

A Kft. működése során számos általános költség merül fel, amelyek szükségesek a mindennapi üzleti tevékenységek fenntartásához. Ezek közé tartoznak:

 • Bérleti díj: Az irodák, üzlethelyiségek vagy egyéb létesítmények bérléséért fizetett díjak.
 • Rezsi: A közüzemi szolgáltatások, mint például a villany, víz, fűtés, és internet költségei.
 • Irodai eszközök: A mindennapi munkavégzéshez szükséges eszközök, mint például a számítógépek, nyomtatók, bútorok, írószerek stb.

 

Személyi jellegű ráfordítások

A munkavállalók foglalkoztatása és fejlesztése jelentős költséget jelent a Kft. számára, amelyeket szintén el kell számolni:

 • Bérköltségek: Az alkalmazottak fizetése és juttatásai.
 • Járulékok: A bérköltségekhez kapcsolódó társadalombiztosítási és egyéb járulékok.
 • Képzési költségek: Az alkalmazottak szakmai fejlődését és továbbképzését szolgáló kiadások.

 

Anyagköltségek

A termelési vagy szolgáltatási tevékenységhez szükséges anyagköltségek is fontos szerepet játszanak a Kft. működésében:

 • Termeléshez kapcsolódó anyagok: Nyersanyagok, félkész termékek, és egyéb anyagok, amelyek a termék előállítása során felhasználásra kerülnek.
 • Szolgáltatáshoz kapcsolódó anyagok: Azok az anyagok, amelyek a szolgáltatások nyújtása során kerülnek felhasználásra, például tisztítószerek egy takarítócégnél.
 • Az anyagköltségek pontos elszámolása segíti a termelési költségek ellenőrzését és optimalizálását.

 

Értékcsökkenési leírás

A tárgyi eszközök és berendezések idővel veszítenek az értékükből, amit az értékcsökkenési leírás során számolnak el:

 • Tárgyi eszközök: Gépek, berendezések, járművek, amelyek a vállalkozás működését szolgálják.
 • Értékcsökkenés: Az eszközök használatból vagy elhasználódásból adódó értékvesztése, amit könyvelési tételek formájában számolnak el.

Egyéb költségek

Számos egyéb költség is felmerülhet a Kft. működése során, amelyek nem sorolhatók be az előző kategóriákba:

 • Reklám és marketing: A cég termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítésére fordított kiadások, például hirdetések, promóciók és rendezvények.
 • Utazási költségek: Az üzleti utak során felmerülő költségek, mint például szállás, étkezés, és utazási díjak.
 • Adminisztrációs költségek: A cég adminisztratív feladatainak ellátásához szükséges kiadások, mint például postaköltség, telefonköltségek, és szakmai díjak.

Nem elszámolható költségek

Az el nem számolható költségek rendkívül széles körűek egy vállalkozás esetén. Mivel ezek meghatározása függ a tevékenységi körtől is, így néhány általános tételt próbáltunk megmutatni, amelyek általánosságban ebbe a kategóriába sorolhatók.

 • Magáncélú kiadások: Azok a költségek, amelyek személyes célokat szolgálnak, például egy magánszemély által vásárolt ruházat vagy étkezés.
 • Bírságok és büntetések: Azok a pénzösszegek, amelyeket jogszabálysértések miatt kell megfizetni, például közlekedési bírságok vagy adóhatósági büntetések.
 • Bizonylat nélküli költségek: Olyan kiadások, amelyekről nincs megfelelő bizonylat vagy számla, így nem igazolható a költség jogossága és mértéke.

Költségelszámolás folyamata

Bizonylatok gyűjtése: Minden felmerülő költségről be kell szerezni a megfelelő bizonylatokat, például számlákat, nyugtákat, szerződéseket és egyéb pénzügyi dokumentumokat. Ezek a bizonylatok alapvető fontosságúak a költségek hitelesítése szempontjából.

Bizonylatok rendszerezése: A begyűjtött bizonylatokat rendszerezni kell, például dátum, költségtípus, beszállító vagy projekt szerint. Ez segít az átláthatóság növelésében és megkönnyíti a későbbi ellenőrzéseket.

Előzetes ellenőrzés: Mielőtt a bizonylatokat a könyvelésbe iktatják, előzetesen ellenőrizni kell, hogy megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak és a vállalkozás belső szabályzatainak.

Költségek nyilvántartása: A megfelelően ellenőrzött bizonylatokat rögzíteni kell a vállalkozás könyvelési rendszerében. Ez magában foglalja a költségek megfelelő főkönyvi számlákhoz való hozzárendelését és a kapcsolódó adatokat.

Értékcsökkenés elszámolása: Ha tárgyi eszközökről van szó, az értékcsökkenés elszámolását is el kell végezni a vonatkozó szabályok szerint, amit szintén rögzíteni kell a könyvelésben.

Jelentések és elemzések készítése: Az elszámolt költségekről rendszeres jelentéseket és elemzéseket kell készíteni, amelyek segítenek a vezetésnek a pénzügyi helyzet nyomon követésében és a stratégiai döntések meghozatalában.

A pontos és átlátható költségelszámolás alapvető fontosságú a Kft. pénzügyi stabilitása és növekedése szempontjából. Segít a jogszabályi megfelelés biztosításában, a pénzügyi átláthatóság növelésében, és alapot szolgáltat a megalapozott pénzügyi tervezéshez. A megfelelően dokumentált és elszámolt költségek nemcsak a mindennapi működés hatékonyságát növelik, hanem hosszú távon hozzájárulnak a vállalkozás sikeréhez és versenyképességéhez is.

Hasznos szolgáltatások Kft-k számára

Kft. esetén kifejezetten fontos, hogy likviditásunk stabil legyen. Ehhez a faktoring az egyik legjobb szolgáltatás, hiszen kiállított számláid ellenértékét még aznap átutalja Neked a faktorcég.

Próbáld ki kalkulátorunkat, hogy megismerd a faktorálás költségeit:

Mennyibe kerül a faktorálás?
Számold ki kalkulátorunkkal!

Add meg a faktorálandó számla összegét, mi pedig segitünk kiszámolni a faktorálás során felmerülő költségeket.

Megelőlegezett összeg

24 órán belül utaljuk neked

Összköltség

Az összköltséget az aktuális piaci kamattal, a minden hónap első napján érvényes BUBOR-ral számoljuk.
BUBOR = 7,125%

Fennmaradó összeg

A számla teljesítését követően utaljuk neked

A kalkulált adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek

További hasznos cikkek Kft-k számára:

Kft költségei

Adószám felépítése

Pénzügyi terv

Teljesítési igazolás minta